2016


Compass - houtskool op papier - 200 x 130 cm


Six pillars of comfort - houtskool op papier - 200 x 130 cmEchoes - houtskool - houtskool op papier - 200 x 130 cm
Comforting the machine - houtskool - houtskool op papier - 222 x 135 cm
In een tijd van akelig precieze tools om beelden zonder spoor van een ‘las’ in elkaar te weven, grijpt Bart Gielen terug naar de basics van het tekenen. Hij bouwt zijn composities op met niet meer dan een staafje houtskool, een kneedgom en sporadisch wat krijt. De vraag naar relevantie van deze bewerkelijke manier van beelden maken houdt hem bezig. Hij woog zijn methode af tegen fotografie of het woord, maar kwam tot het besluit dat deze weg noodzakelijk blijkt om een verhaal te brengen zoals hij het wenst. 

Bart combineert listig bestaand beeldmateriaal dat aanwaait langs het net, printmedia en een eigen archief. Hij legt werelden aan elkaar tot ze vonken geven. Vrijblijvend is dit sprokkelen niet. Monumentaliteit en het beheerste spel van licht en donker maken van hem een plastische verteller, niet van een eenduidig verhaal, maar van mooie, onpeilbare raadsels. De vertrouwdheid en herkenbaarheid van het beeldmateriaal doet hij omslaan in een bevreemdende dramatiek. Perspectieven worden aangescherpt, contrasten uitgebuit. Dit zijn mogelijke werelden, uit een droomfase, of uit een verhitte verbeelding. De achterkant van het gekende, zo lijkt het wel. Soms doet dat apocalyptisch aan en waan je je op plaatsen waar de wereld en de dingen in elkaar werden gezet met vreemde machines. Elders zweemt het zwart-wit naar melancholie en lijkt het alsof enkele laatst overgebleven zielen een shelter hebben gezocht voor gepasseerd onheil. Of zich vrijwillig terugtrokken, als heremieten… Het heeft er in ieder geval de schijn van dat er tijd moet worden doorgebracht, wachtend op verlossing. Comfort is een illusie. Buiten de ruimtes die nog alle sporen van vroegere menselijke beheersing tonen, liggen ongebreidelde natuur en vegetatie op de loer. Of dit een bevrijding of een bedreiging moet zijn, laat Bart in het midden, onuitgesproken, als één van de ontelbare nuances in het grijs en dieptes in het zwart van het houtskool. 

Frederik Van Laere, 2016 


© Bart Gielen (all images) - © Frederik Van Laere (all text)